Annuleringsvoorwaarden

Annuleren door de Huurder

Het kan gebeuren dat men de vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval moet de Huurder of zijn plaatsvervanger dit schriftelijk of telefonisch (tijdens kantooruren) aan de Verhuurder doorgeven. Aan een annulering of wijziging zijn in de meeste gevallen kosten verbonden.

Na annulering ontvangt de Huurder van de Verhuurder een annuleringsnota. Hierin staan de kosten van de annulering omschreven. Naast de verschuldigde reserveringskosten is de (mede)Huurder de volgende bedragen aan de Verhuurder verschuldigd:

  • Bij annulering tot de 92ste dag (exclusief) voor aankomst: 15% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 92ste dag (inclusief) tot de 62ste dag (exclusief) voor aankomst: 50% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 62ste dag (inclusief) tot 31ste dag (exclusief) voor aankomst: 75% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 31ste dag (inclusief) tot 1dag (inclusief) voor aankomst: 90% van de reissom;
  • Bij annulering op de dag van aankomst of later: 100% van de reissom.

In veel gevallen is het aan te bevelen een annuleringsverzekering af te sluiten.

Annulering door de Verhuurder

In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, is de Verhuurder gerechtigd de reservering te annuleren. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer verstaan:

  • Dat de Accommodatie niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: door wateroverlast, brand of wanprestatie van de Accommodatieverstrekker);
  • Dat de Accommodatie niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld door plotselinge verkoop van de Accommodatie door de Accommodatieverstrekker, een dubbel geplaatste reservering of een faillissement van de Accommodatieverstrekker).

De Verhuurder stelt de Huurder hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of schriftelijk op de hoogte. De Verhuurder zal in dit geval trachten een gelijkwaardige Accommodatie aan te bieden tegen dezelfde reissom. Als geen passend alternatief aanbod kan worden gedaan, of de Huurder gaat niet akkoord met het geboden alternatief, gaat de Verhuurder over tot het terugstorten van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde huursom zonder dat de Verhuurder aan de Huurder enige schadevergoeding verschuldigd is.

Wijzigen

Wanneer een Huurder een Overeenkomst wil wijzigen is dat mogelijk tot 28 dagen voor aankomst. De boeking mag na wijziging niet goedkoper dan de oorspronkelijke boeking zijn. Voor deze wijzigingen kunnen wijzigingskosten worden berekend.

Indeplaatsstelling

Indien de reservering geheel wordt overgedragen aan een derde, moet de Huurder dit schriftelijk aangeven bij de Verhuurder. Voor deze wijzigingen worden wijzigingskosten berekend. Reeds betaalde bedragen zullen gelden als zijnde betaald door de overnemende partij. De overdragende en overnemende partij dienen dit onderling te regelen.